Sitoumus kestävän tulevaisuuden luomiseen

Kestävän kehityksen yleissuunnitelmamme tukee Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden keskeisiä ajatuksia. Se sisältää kunnianhimoisia tavoitteita, jotka perustuvat tieteeseen ja viiteen periaatteeseemme. Suunnitelmamme keskittyy kolmeen tärkeään osa-alueeseen, jotka ovat terve planeettakaikkien menestys ja hyvinvoinnin vaaliminen.

Video file

Healthy Planet

Luonnonvarojen käyttöämme koskevien perusteellisten tutkimusten pohjalta olemme asettaneet tervettä planeettaa koskevia tavoitteita liittyen ilmastotoimiin, vedensuojeluun ja maankäyttöön. Näin pyrimme vähentämään ympäristökuormitustamme siinä määrin kuin tieteen mukaan on tarpeen maapallon pitämiseksi terveenä tulevaisuudessa.

Thriving People

Uskomme, että voimme ja että meidän kuuluu olla mukana auttamassa ihmisiä työpaikoilla ja yhteisöissä, joiden kanssa olemme tekemisissä. Kaikkien menestys -periaatteemme pyrkii kasvattamaan tuloja, kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja avaamaan mahdollisuuksia naisille, jotta voimme parantaa arvoketjuumme kuuluvien miljoonan ihmisen työelämää.

Mars Sustainability Nourishing

Nourishing Wellbeing

Ihmisten saatavilla tulisi olla tuotteita ja tietoa, joita terveellisen elämäntavan ylläpitäminen edellyttää. Hyvinvoinnin vaaliminen -periaatteemme puitteissa olemme sitoutuneet edistämään tiedettä, innovaatioita ja markkinointia siten, että se auttaa miljardeja ihmisiä ja heidän lemmikkieläimiään elämään terveellisemmin ja onnellisemmin sekä nyt että tulevaisuudessa.  

Suunnitelmamme tukipilarit

Mars-edistysaskeleet

Kestävän kehityksen yleissuunnitelman raportistamme voit lukea lisää tähänastisesta edistymisestämme ja siitä, miten pyrimme jatkossa kohti tavoitteitamme.

Kestävän kehityksen yleissuunnitelma käytännössä
Tässä on vain muutama esimerkki keinoista, joilla tällä hetkellä pyrimme kohti näitä tärkeitä tavoitteita, sekä siitä, mitä olemme jo saavuttaneet: