Terve planeetta

Ymmärrämme, että meillä on velvollisuus – ja mahdollisuus – tarttua toimeen ja parantaa vaikutustamme ihmisiin ja maapalloon. Viime vuosina olemme edistyneet merkittävästi ja saavuttaneet tärkeän tavoitteemme: toimipisteistämme ei toimiteta lainkaan jätettä kaatopaikoille. Vähennämme myös jatkuvasti suoria kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden avulla sekä pyrimme pienentämään ruokahävikin ja muiden jätteiden määrää kaikissa 126 tuotantolaitoksessamme eri puolilla maailmaa.

Vaikka suorien toimintojemme ympäristövaikutukset vähenevätkin jatkuvasti, olemme tietoisia siitä, että suurin osa ympäristövaikutuksistamme on peräisin laajan toimitusketjumme toiminnasta. Esimerkiksi noin kolme neljäsosaa kasvihuonekaasupäästöistämme tulee maataloudesta ja maankäytön muutoksista, jotka liittyvät tuotteidemme raaka-aineiden viljelyyn. Maailmanlaajuisen liiketoiminnan moottorit – meidän toimitusketjumme – ovat epäkunnossa, ja me yritämme parhaamme mukaan korjata niitä.
 
Olemme teettäneet perusteellisen selvityksen resurssien käytöstä koko arvoketjussamme (alkaen maatiloilta ja tehtailta aina kotitalouksien ruokapöytiin asti), minkä ansiosta meillä on nyt parempi käsitys yhtiömme ympäristövaikutuksista ja erityisesti siitä, miten liiketoimintamme vaikuttaa ilmastonmuutokseen, vedenpuutteeseen ja maankäyttöön. Olemme myös suunnitelleet näiden ongelmien ratkaisuun tähtääviä toimenpiteitä – sekä yhtiön sisäisesti että osallistumalla ohjelmiin, kuten Champions 12.3:een, joka pyrkii vauhdittamaan Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
 
Tieteelliset tutkimustulokset ovat yksiselitteisiä, ja siksi olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet ilmastotoimien, maankäytön ja vesiensuojelun suhteen, jotta voimme edistää maapallon ja ihmisten hyvinvointia visiomme mukaisesti. Kehitämme jatkuvasti parannuksia keskeisten raaka-aineiden – kuten kaakaon, riisin, mintun, palmuöljyn, naudanlihan, sellun, paperin, soijan ja maitotuotteiden – toimitusketjuihimme eri puolilla maailmaa.

Mars relying on solar panels for energy use.

Ilmastotoimet

Ihmiskunnan kasvihuonepäästöt ovat muuttaneet ilmakehän koostumusta, ja ihmiset ympäri maailman ovat alkaneet havaita seurauksia – lämpötilat ovat kohonneet, sademäärät ovat muuttuneet ja entistä rajummat ja arvaamattomammat sääilmiöt ovat lisääntyneet.

Tutkijoiden mukaan entistä vakavammat seuraukset voidaan välttää vain rajaamalla ilmaston lämpeneminen alle kahteen celsiusasteeseen, kuten Pariisin ilmastosopimuksessa on sovittu. Jotta voimme omalta osaltamme auttaa tässä, olemme ottaneet tavoitteeksemme vähentää arvoketjumme kokonaiskasvihuonepäästöjä 27 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 67 prosentilla vuoteen 2050 mennessä (vuoden 2015 päästöihin verrattuna).

Healthy Planet - 3a

Vesien hoito

40 prosenttia maailman väestöstä kärsii veden niukkuudesta, ja osuus tulee vain kasvamaan jatkuvan väestönkasvun myötä. Eniten vettä käytetään maataloudessa, joten vedenkäytön kestävä hallinta edellyttää keskittymistä siihen, mitä arvoketjuissamme kasvatetaan sekä miten ja missä se tehdään.

Mars_Land Use_IMG_8088_0

Maankäyttö

Saamme päivittäin käyttämämme raaka-aineet, kuten riisin, kaakaon ja vaniljan, maanviljelijöiltä ympäri maailman. Vuosisatojen aikana maatalouden innovaatiot ovat auttaneet kasvattamaan satoja ja ruokkimaan näin maailman kasvavaa väestöä, mutta samalla uudistukset ovat tuoneet maanviljelyyn uusia haasteita, kuten maaperän huonontumisen, lannoitteiden ja hyönteismyrkkyjen valumisen vesistöihin sekä ilmastonmuutoksen.

Nämä haasteet vaativat toimia, jotta maaperä pysyy jatkossakin käyttökelpoisena ja biodiversiteetti, elinympäristöt ja luonnonvarat säilyvät. 

Läpinäkyvyys ja mittaaminen

Jatkamme käytäntöjen, lähestymistapojen ja toimintasuunnitelmien kehittämistä, jotta voimme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteemme kaikilla osa-alueilla uusiutuvasta energiasta ja metsiensuojelusta vedenkäyttöön.

Worker documenting recycled packaging

Ympäristöystävälliset pakkaukset

Pakkaukset ovat keskeinen osa kaikkia Mars-tuotteita. Ne suojaavat tuotteita kuljetuksen aikana, pitävät tuotteet tuoreina ja tekevät tuotemerkkimme tutuiksi. Ymmärrämme pakkausten merkityksen, ja siksi aiomme siirtyä täysin kierrätettäviin pakkauksiin vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi tulemme muuttamaan muutakin kuin vain itse fyysiset pakkaukset. Mars tulee rohkaisemaan kuluttajia hävittämään pakkaukset vastuullisesti. Lisäksi pyrimme muuttamaan kierrätysinfrastruktuuria kehittämällä muovinlajittelulaitoksen, jonka avulla voidaan kierrättää yli 90 prosenttia käytönjälkeisestä muovijätteestä.