Eyebrow
Kestävän kehityksen suunnitelma
Heading
Kestävä tulevaisuus mintulle
Subheading
Raikkaita tuulia
Body

Maailmanlaajuisen AdvanceMint-aloitteemme (Intiassa nimellä Shubh Mint) kautta pyrimme kehittämään kasvitiedettä ja tukemaan mintunviljelijöitä ja heidän yhteisöjään, jotta heidän viljelmänsä kukoistaisivat myös tulevaisuudessa.  

 

NÄIN MINTUNVILJELYSTÄ TEHDÄÄN KESTÄVÄÄ 

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Intiassa erityisviljelykasvina tuotettava minttu tarjoaa elannon yli miljoonalle viljelijälle. Teemme AdvanceMint-aloitteen kautta yhteistyötä viljelijöiden ja asiantuntijoiden kanssa voidaksemme ymmärtää paremmin kunkin alueen erityishaasteita, viljelyn erilaisia vaikutuksia sekä erilaisia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä haasteita.  

Vuoteen 2025 mennessä pyrimme 

  • edistämään mintun tieteellistä tutkimusta tekemällä yhteistyötä tutkimuskumppanien kanssa 
  • vähentämään vedenpuutteesta kärsivien alueiden vedenkulutusta 30 prosentilla tukemalla hyviä maatalouskäytäntöjä  
  • kasvattamaan viljelijöiden tuloja toimimalla yhdessä alan asiantuntijoiden ja toimittajien kanssa. 

Teemme tämän keskittymällä kolmeen tärkeään osa-alueeseen: 

Vahvemmat kasvit 

Tutkimustulosten mukaan muuttuvat sääolosuhteet, maaperän terveyden ongelmat ja taudit uhkaavat mintunviljelyä pitkällä aikavälillä. Siksi rahoitamme tutkimusta, jonka tavoitteena on luoda kasveja, jotka ovat taudeille vastustuskykyisiä, tuottavat suurempia satoja, sopeutuvat muuttuvaan ilmastoon ja hyödyntävät vettä tehokkaasti. 

Vahvempi viljely 

Intiassa mintun pienviljelijöiden sadot pienenevät, ja vedestä on pulaa. Seuraavien viiden vuoden aikana Shubh Mint -ohjelmamme ja yhteistyökumppanimme Tanager tarjoavat yli 20 000 pienviljelijälle tärkeällä mintunviljelyalueella Uttar Pradeshin osavaltiossa hyvien maatalouskäytäntöjen koulutusta, jossa viljelijät oppivat kasvien vastustuskykyä lisääviä istutukseen, kasteluun, maaperän terveyteen ja lomittaisviljelyyn liittyviä tekniikoita. 

Yhdysvalloissa ja Kanadassa mintunviljelyn markkinoille pääsyn kustannukset ovat korkeat, mikä voi vaikeuttaa uusiin ja paranneltuihin maatalouskäytäntöihin siirtymistä. Sen vuoksi aloitimme syksyllä 2017 pilottiohjelman, joka tarjoaa mintunviljely-yhdistyksille rahoitusta, jonka avulla viljelijät voivat kokeilla tai ottaa käyttöön parhaita käytäntöjä veden käytön vähentämiseksi, maaperän terveyden parantamiseksi ja/tai energiatehokkuuden kasvattamiseksi. 

Vahvemmat yhteisöt 

Uttar Pradeshin pitkälti omavaraisviljelyä harjoittavat mintunviljelijät kärsivät useista yhteiskunnallis-taloudellisista ongelmista, kuten sukupuolten epätasa-arvosta ja koulutuksen eriarvoisuudesta. Kasvattaaksemme pienviljelijöiden tuloja olemme yhdessä Tanagerin kanssa perustaneet Intiassa yli 200 naisryhmää, joiden kautta intialaiset naiset voivat pitää yhteyttä, saada tietoa ja pääomaa ja oppia viljelyyn ja muuhun elannonhankintaan liittyviä taitoja. Lisäksi rahoitamme READ India -kansalaisjärjestön kautta uusien kyläkirjastojen perustamista tarjotaksemme yhteisöille enemmän kohtaamispaikkoja, kirjoja, tietokoneita, puhdasta juomavettä, koulutusta ja uusia mahdollisuuksia. 

Pohjois-Amerikassa, missä hankimme minttua epäsuorasti yli 300 tilalta, kehitämme minttua viljelevissä osavaltioissa yliopistojen kanssa ohjelmaa, jossa opiskelijoille kerrotaan kestävästä mintunviljelystä ja luodaan parempia yhteyksiä viljelijöiden ja kuluttajien välille. Näin pyrimme varmistamaan, että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia mintusta.

    Lisää Mars-uutisia