Man standing in trees
Eyebrow
terve planeetta
Heading
Kestävää maankäyttöä
Subheading
Luonnonvarojen säästäminen

Vuosisatojen aikana laaja-alaisemmaksi ja tehokkaammaksi kehittyneen maanviljelyn avulla on parannettu viljelykasvien satoja ja näin ruokittu kasvavaa väestöä. Tämä on myös kasvattanut maanviljelijöiden tulotasoa. Samalla maatalous kärsii kuitenkin haasteista, kuten huonontuvasta maaperän laadusta, lannoitteiden ja hyönteismyrkkyjen valumisesta vesistöihin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Nämä haasteet edellyttävät toimia nyt, jotta voimme suojella maata ja säilyttää biodiversiteetin ja luonnonvarat tuleville sukupolville.   

Viimeisimpien tutkimusten mukaan maanviljelyyn tulisi käyttää enintään 15 prosenttia maapallon maa-alasta. Tällä hetkellä olemme juuri tämän rajan tuntumassa, ja sen vuoksi Kestävän kehityksen yleissuunnitelmamme pyrkii pitämään nykyisen osuuden ennallaan arvoketjuumme kuuluvilla maa-alueilla.  

Tuotannon tehostaminen yhteistyössä toimitusketjumme kumppanien kanssa 

Yhdessä toimitusketjumme kumppanien kanssa pyrimme tehostamaan maataloustuotantoa kasvattamatta maankäyttöämme. Tätä varten meidän on keskityttävä tehokkaaseen ja kestävään maankäyttöön sekä huonontuneen maaperän kunnostamiseen. Näemme tässä merkittäviä mahdollisuuksia. Otetaan esimerkiksi kaakao: se muodostaa lähes kolmanneksen maankäytöstämme, ja sen kohdalla on mahdollisuus satojen kolminkertaistamiseen. Satojen kasvattaminen auttaa pitämään maankäyttömme nykyisellä tasolla, vaikka liiketoimintamme jatkaa kasvuaan. 

Maankäytön käytännöt 

Eräs liiketoimintamme merkittävistä ympäristöön ja yhteiskuntiin vaikuttavista tekijöistä on tuotteissamme käytettyjen raaka-aineiden tuottamiseen tarvittava maa-ala. Vaikka emme hallitse maatiloja ja kohteita, jotka tuottavat meille raaka-aineita, pidämme tärkeänä, että kyseiset alueet eivät käytä liian paljoa maata viljelyyn. Tämä on ensiarvoisen tärkeää sekä maapallon että viljelijäyhteisöjen hyvinvoinnille. Lue lisää maankäytön julkilausumastamme

Muut toimet 

Maankäytön lisäksi keskitymme seuraaviin toimiin:

  • Tieteen hyödyntäminen tuotantoprosessien parantamisessa ja olemassa olevalla maa-alalla viljeltävien terveiden satojen kasvattamisessa. Vuonna 2010 julkaisimme kumppaniemme IBM:n ja Yhdysvaltain maatalousministeriön kanssa alustavan version kaakaon geeniperimästä. Se on ensimmäinen askel vahvempien, tuottavampien ja kuivuutta ja tauteja paremmin kestävien kaakaopuiden kehittämisessä.  
  • Kaakaon kestävän viljelyn edistäminen osana Cocoa & Forests Initiative -hanketta, jossa yhdessä muiden yritysten kanssa etsimme ratkaisuja kaakaon tuotannosta aiheutuvaan metsien häviämiseen. Marraskuussa 2017 annoimme tukemme Cocoa & Forests Initiativen lupaukselle lopettaa metsien hävittäminen ja elvyttää metsiä alkaen Norsunluurannikolta ja Ghanasta, jotka ovat maailman johtavia kaakaon tuottajia. Lue lisää toimistamme kaakaon ja metsien hyväksi
  • Vaikutuksiemme arviointi tutkimalla yhdessä toimittajiemme ja muiden kumppaniemme kanssa toimitusketjujemme maankäytön vaikutuksia ihmisiin ja maapalloon ja etsimällä keinoja, joilla voimme parantaa näitä vaikutuksia.  

Lopullisena päämääränämme on turvata tulevaisuutemme hallitsemalla maankäyttöä paremmin ja kasvattamalla satoja kestävin menetelmin. Lue lisää ilmastotoimien julkilausumastamme