Eyebrow
Mars Wrigley
Heading
Metsäystävällisen toimitusketjun luominen kaakaolle

Olemme riippuvaisia metsistä. Ne tarjoavat elinympäristön puolelle kaikista tunnetuista kasvi- ja eläinlajeista, säätelevät sademääriä, toimivat tärkeinä hiilinieluina ja tarjoavat elannon miljoonille maaseutuyhteisöjen ihmisille.

Juhlistamme Maailman metsäpäivää kertomalla Kaakaota sukupolvesta toiseen -strategiamme saavutuksista metsäkadon ehkäisemisessä sekä uusista sitoumuksista, joilla pyrimme luomaan metsille parempaa tulevaisuutta. Linkki lehdistötiedotteeseen

Saavutukset tähän mennessä

Osana pyrkimystämme suojella metsiä ja luoda jäljitettävissä oleva toimitusketju vuoteen 2025 mennessä olemme GPS-kartoittaneet 24 prosenttia maailmanlaajuisesta kaakaon toimitusketjustamme yksittäisten maatilojen tarkkuudella. Olemme myös edistyneet selvästi hankkimamme kaakaon jäljittämisessä alkuperämaahan tason 1 suorien toimittajien, tason 2 viljelijäryhmien ja tason 3 yksittäisten viljelijöiden kautta. Lue lisää täältä.

Tavoittelemamme tulevaisuuden toimitusketju

Kaakaota sukupolvesta toiseen -strategiassa yksilöityjen tavoitteiden lisäksi pyrimme pysäyttämään metsäkadon maailmanlaajuisessa kaakaon toimitusketjussamme ja syventämään entisestään sitoutumistamme kaakaon toimittajien ihmisoikeuksiin kunnioittamalla ja alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia tukemalla.

Tähän sisältyy koko toimitusketjumme GPS-kartoittaminen yksittäisten maatilojen tarkkuudella sekä riskinarvioinnit ja toimintasuunnitelmat kaikille maille, joista hankimme kaakaota: Norsunluurannikko ja Ghana (joissa kasvatetaan lähes 65 prosenttia maailman kaakaosta), Indonesia, Brasilia, Kamerun ja Ecuador.

Kehitämme myös suhteitamme kaakaon toimittajiin, hallituksiin ja kansalaisjärjestökumppaneihin, jotka jakavat yhteisen tavoitteemme metsien säilyttämisestä tuleville sukupolville. Pyrimme nopeuttamaan edistymistämme tekemällä yhteistyötä vain sellaisten kaakaon toimittajien kanssa, jotka voivat sitoutua Kaakaota sukupolvesta toiseen -suunnitelmamme tavoitteisiin.

Lisää Mars-uutisia