Eyebrow
terve planeetta
Heading
Vesien hoito
Subheading
Elintärkeiden luonnonvarojen turvaaminen

Tavoittelemamme kestävä tulevaisuus edellyttää elintärkeiden luonnonvarojen säilyttämistä tuleville sukupolville, ja kenties tärkein näistä luonnonvaroista on vesi. 40 prosenttia maailman väestöstä kärsii veden niukkuudesta, ja osuus kasvaa väestönkasvun myötä. Eniten vettä käytetään maataloudessa, joten veden kestävän käytön varmistamiseksi meidän on keskityttävä siihen, mitä arvoketjuissamme kasvatetaan ja miten. Meidän pitää myös huomioida ilmastonmuutoksen vaikutus, sillä se voi vaikuttaa sademääriin sekä sateiden ajankohtiin ja voimakkuuteen ja siten aiheuttaa ongelmia maataloudelle.  

Yksi Kestävän kehityksen yleissuunnitelmamme tieteeseen perustuvista pitkän tähtäimen tavoitteista on lopettaa kestämätön veden käyttö arvoketjussamme. Ensimmäinen askel on sen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä*. Lisäksi tavoitteemme on parantaa vedenkäytön tehokkuutta veden niukkuudesta kärsivissä kohteissamme 15 prosentilla* vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2018 lopussa olimme jo lähes puolivälissä kohti tätä tavoitetta. 

Olemme kartoittaneet maailmanlaajuisten toimitusketjujemme kokonaisvedenkulutuksen ja määrittäneet, onko kyseessä luonnollinen sadevesi vai kasteluvesi. Sen pohjalta olemme ryhtyneet vähentämään veden käyttöämme niukkuudesta kärsivillä alueilla, joista hankimme raaka-aineita, kuten Australiassa, Espanjassa, Intiassa, Pakistanissa ja Yhdysvalloissa. Lue lisää vesien hoidon julkilausumastamme

Suorissa toiminnoissamme olemme keskittyneet tehokkaaseen veden käyttöön, veden kierrätyksen edistämiseen sekä saasteiden ehkäisemiseen vastuullisella jätevesien hallinnalla. Olemme saaneet aikaan lupaavia tuloksia, ja maailmanlaajuinen veden käyttömme väheni 18 prosentilla vuosina 2007–2015.  

Edistämme kestävämpää veden käyttöä toimitusketjuissamme viljelijöiden koulutuksen ja uuden teknologian avulla. Tietyissä kohteissa olemme ottaneet johtavan roolin vesien hoidossa tekemällä yhteistyötä toimittajien, kestävän kehityksen Sustainable Rice Platform- ja Alliance for Water Stewardship -standardien, hallitusten kehitysvirastojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa ja pyrkimällä näin saamaan aikaan muutoksia viljely-yhteisöissä. Eräs esimerkki tästä on yhteistyömme sveitsiläisen Helvetas-kansalaisjärjestön ja veden tuottavuuteen keskittyvän WAPRO-projektin kanssa. Tämän yhteistyön puitteissa 17 yksityisen ja julkisen sektorin kumppania pyrkivät parantamaan elintarviketurvallisuutta, tehokasta veden käyttöä ja elintasoa 60 000:lla puuvilla- ja riisitilalla kuudessa Aasian ja Afrikan maassa.  

Kohteissa, joissa emme pysty vähentämään veden käyttöä kestävälle tasolle, tutkimme sitä tasapainottavia arvoketjumme ulkopuolisia keinoja, kuten maisemien kunnostamista, jotta voisimme saavuttaa tavoitteemme. Mikäli muilla toimilla ei saada veden käyttöä kestävälle tasolle, olemme viimeisenä keinona valmiit vaihtamaan hankintakohdettamme, sillä olemme sitoutuneet suojelemaan kaikin mahdollisin keinoin tätä tärkeää luonnonvaraa tulevia sukupolvia varten. 

*(Vuoden 2015 tasoon verrattuna)