Eyebrow
Grant Reid, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Mars, Incorporated
Heading
Yhteiskunta tarvitsee panostamme
Subheading
Kestävää kehitystä edistämässä

Grant Reid, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Mars, Incorporated

Yritysten, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen välinen laaja yhteistyö on tänä päivänä tärkeämpää kuin koskaan. Ihmiset odottavat johtavilta tahoilta vastuullisuutta ja toimia maailmanlaajuista yhteisöämme uhkaavien ongelmien ratkaisemiseksi. Tällaisia ongelmia ovat ilmastonmuutos, köyhyys, ylipaino, veden niukkuus ja ekosysteemien vahingoittuminen. 
 
Julkistaessaan Kestävän kehityksen yleissuunnitelmansa vuonna 2017 Mars sitoutui investoimaan miljardi dollaria kunnianhimoisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Suunnitelman tarkoitus on, että teemme oman osamme tavoitteiden saavuttamiseksi ja luomme innovatiivisia tapoja harjoittaa liiketoimintaa. Täten pyrimme turvaamaan yhteisen tulevaisuutemme.

Suunnitelma ei ole pikaratkaisu, eikä tavoitteiden saavuttaminen tule olemaan helppoa. Olemme kuitenkin vahvasti sitoutuneet toimimaan sen eteen ja raportoimaan edistymisestämme läpinäkyvästi. Suunnitelman pohjana on perustavanlaatuinen lähestymistavan muutos, jonka myötä alamme kohdistaa kestävyyden parantamistoimiamme myös suorien toimintojemme ulkopuolelle maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, jotka toimivat kaiken liiketoimintamme moottorina. 
 

Mielestämme tämä moottori on rikki. Nämä maailmanlaajuiset toimitusketjut eivät tarjoa ihmisille yhtäläisiä mahdollisuuksia kunnolliseen elintasoon, ja monet niistä ovat alttiita ihmisoikeusloukkauksille. Monet yritykset, Mars mukaan lukien, ovat pyrkineet korjaamaan näitä ongelmia vuosien ajan, mutta nykyinen tahti ei riitä. On selvää, että meidän on uudistettava raaka-aineiden hankintatapaa, jotta voimme suojella luonnonvaroja ja mahdollistaa tulevien viljelijäsukupolvien menestyksen. 

Vastuullinen ja kestävä hankinta on keskeinen keino tavoitteidemme saavuttamisessa, ja se on myös osa-alue, jolla voimme tehokkaimmin toimia ympäristöllisen ja yhteiskunnallisen kestävyyden parantamiseksi. Tämän takia olemme laajentaneet Chief Sustainability Officer -tehtävässä toimivan Barry Parkinin roolia siten, että se kattaa sekä hankinnan että kestävän kehityksen toiminnot. Näiden strategioiden järkevä yhdistäminen mahdollistaa kestävän kehityksen tuomisen liiketoimintamme ytimeen eli tuotteisiimme tarvittavien materiaalien hankintaan. 

Olemme tutkineet tarkkaan toimitusketjumme ympäristölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ja sen pohjalta priorisoineet kymmenen raaka-ainetta, joiden kohdalla vaikutukset ovat suurimmat. Ne ovat riisi, kala, naudanliha, soija, palmuöljy, sellu ja paperi, kaakao, minttu, maitotuotteet ja sokeriruoko. 

Kuluneen vuoden aikana olemme kehittäneet uusia hankintastrategioita näille raaka-aineille. Pyrimme poistamaan ylimääräiset tasot itsemme ja raaka-aineita tuottavien viljelijöiden väliltä ja luomaan näiden toimittajien kanssa pitkäjänteisiä suhteita, jotka rakentuvat laadukkaiden, kestävästi tuotettujen ja kilpailukykyisten ainesosien ympärille. 

Toimemme basmatiriisin kohdalla ovat tästä hyvä esimerkki. Ryhdyimme rakentamaan tätä uutta hankintamallia yhteistyössä yli 600 viljelijän ja viljelijäorganisaation kanssa Pakistanissa. Tuloksena on ollut 30 prosentin vähennys veden käytössä, 30 prosentin kasvu viljelijöiden tuloissa ja 30 prosentin vähennys meille koituvissa kuluissa. Sijoitamme puolet näistä säästöistä uudelleen paikan päällä tehtäviin toimiin, joilla esimerkiksi kehitetään kestäviä maanviljelykäytäntöjä. Tämä on juuri sellaista molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä, jota tavoittelemme uusilla hankintastrategioilla. 

Toinen esimerkki on Livelihoods Fund for Family Farming -perheviljelijärahasto, jonka perustimme Danonen ja muiden yritysten kanssa vuonna 2015. Tämä rahasto sijoittaa 120 miljoonaa euroa kestävää kehitystä tukeviin maatalousprojekteihin, joilla parannetaan 200 000:n pienviljelijän tuloja, lisätään elintarviketurvallisuutta ja elvytetään ekosysteemejä. 

Esimerkiksi Madagaskarilla olemme kuluneen vuoden aikana työskennelleet vaniljaviljelijöiden kanssa, ja tulokset viittaavat siihen, että viljelijöiden tulotaso kohenee ja pitkäkestoinen sitoumus ostaa heidän tuottamaansa vaniljaa rohkaisee kestävien viljelytapojen käyttöön.   

Kestävän kehityksen yleissuunnitelman ensimmäisenä vuotena olemme edistyneet hyvin tietyillä alueilla, kuten uusiutuvan energian käytössä toiminnoissamme, ja keränneet tärkeää tietoa, jota hyödyntämällä alamme saada tuloksia toimitusketjuissamme. 

Tiedämme, että tavoittelemamme tuntuvan muutoksen saavuttaminen vie aikaa, mutta se ei ole syy olla kiirehtimättä. Olemme ylpeitä, että voimme Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen ja ilmastoviikon osallistujien rinnalla pyrkiä luomaan parempaa huomista muuttamalla liiketoimintaamme. 

#GenerationForChange 

Video file
Lisää Mars-uutisia