Eyebrow
terve planeetta
Heading
Kouluta, kierrätä ja käytä uudelleen

Luodaksemme parempaa tulevaisuutta meidän on tarkasteltava kaikkia liiketoimintamme osa-alueita. Tähän kuuluu myös se, miten tuotteemme valmistetaan ja pakataan.  

Pakkauksilla on useita tärkeitä tehtäviä: maatiloilta tehtaisiin ja asiakkaille sekä kuluttajille kuljetettavien ainesosien suojaaminen, tuoreuden säilyttäminen, ravinto- ja terveystietojen välittäminen ja tuotemerkkien ulkoisen ilmeen edustaminen. Tähän liittyy merkittäviä haasteita. Pakkaukset eivät aina ole kierrätettäviä, ja silloinkin kun ne ovat, niitä ei aina kierrätetä. Tämän takia ne saattavat päätyä jätteenä kaatopaikoille tai jopa maailman valtameriin.  

Mars suhtautuu vakavasti ympäristöystävällisiin pakkauksiin, ja sen vuoksi tavoitteenamme on, että käytämme ainoastaan täysin kierrätettäviä pakkauksia vuoteen 2025 mennessä.  

Tavoitteen saavuttamista varten tarvitsemme kierrätysmateriaalien lisäksi valveutuneita kuluttajia sekä tehokkaan infrastruktuurin ja toimivat käytännöt. Lähestymme ympäristöystävällisiä pakkauksia kolmen eri osa-alueen kautta:  

  • Pakkausten materiaalit ja rakenne 
  • Kierrätysinfrastruktuuri 
  • Kuluttajien käyttäytyminen 

Pakkausten materiaalit ja rakenne 

Haasteemme: Pakkausten rakenteen suunnittelu kierrätettävyyden ehdoilla ja sellaisten materiaalien valinta, joita tarvitsee käyttää vähemmän ja jotka mahdollistavat kierrätyksen. 

Tavoitteemme: 

  • Jatkamme työtä sen eteen, että 100 prosenttia pakkauksistamme on kierrätettäviä vuoteen 2025 mennessä. 
  • Kasvatamme kierrätettävän sellu- ja paperipohjaisen materiaalin osuutta. 

Ratkaisumme: Optimoimme pakkauksiamme tekemällä niistä kevyempiä ja ohuempia ja vähennämme pakkauksiemme ympäristökuormitusta vaarantamatta elintarvikkeiden turvallisuutta ja suojausta.  

Kierrätysinfrastruktuuri 

Haasteemme: Kätevät keräyspalvelut, nykyaikaiset keräyslaitokset ja tehokas infrastruktuuri ovat pakkausten tehokkaan kierrätyksen edellytys. Lisäksi kierrätysmateriaalien markkinoiden on osoitettava, että kierrätysmateriaalien arvo on merkittävä.  

Tavoitteemme: 

  • Pakkausten keräystä ja kierrätystä kehittävien aloitteiden tukeminen alalla.  
  • Uusien, kierrätettäviä pakkausmateriaaleja tuottavien teknologioiden tunnistaminen ja tukeminen.  

Ratkaisumme: Suunnittelemme Ellen MacArthur -säätiön New Plastics Economy -aloitteen kautta uutta muovin lajittelu- ja keräyslaitosta, jonka avulla voidaan kierrättää yli 90 prosenttia käytönjälkeisestä muovijätteestä. 

Euroopassa Mars ajaa tuottajille läpinäkyvämpää vastuuta pakkausten keräyksen ja kierrätyksen varmistamisesta. Teemme lisäksi yhteistyötä Sustainable Packaging Coalition -järjestön kanssa, jonka metsätuotteiden työryhmässä pyrimme tunnistamaan metsätuotteiden toimitusketjuissa olevia riskejä.  

Kuluttajien käyttäytyminen 

Haasteemme: Valmistajana on meidän vastuullamme käyttää pakkausmateriaaleja, jotka voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen, ja kertoa kuluttajille siitä, miten se tehdään.  

Tavoitteemme: 

  • Kuluttajien rohkaiseminen pakkausten vastuulliseen hävittämiseen. 

Ratkaisumme: Edistämme roskaamisen vastaista koulutusta ja käyttäytymisen muutosta yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, hallitusten, kampanjaryhmien ja alan toimijoiden kanssa. 

Esimerkiksi REDcycle-yhteistyöohjelmamme Australiassa kannustaa kuluttajia palauttamaan pehmeästä muovista valmistetut lemmikkieläinten ruokapakkaukset kauppoihin, joista ne toimitetaan kierrätettäväksi puistoihin tarkoitettuja kestäviä muovituotteita varten.   

Tiedostamme, että meillä on sekä tilaisuus että velvollisuus toimia nyt, jotta voimme luoda ympäristöystävällisempiin pakkauksiin perustuvaa tulevaisuutta.