Mars julkistaa uuden kestävän kehityksen strategian kaakaolle
Mars Wrigley Confectionery asettaa pienviljelijät kunnianhimoisen strategian keskipisteeseen

CHICAGO, ILLINOIS, YHDYSVALLAT (19.9.2018) – Yli vuosisadan ajan suklaata valmistanut Mars Wrigley, joka kuuluu myös maailman suurimpiin kaakaon ostajiin, julkisti tänään uuden suunnitelman kaakaon toimitusketjun uudistamiseksi.

Kaakaota sukupolvesta toiseen -suunnitelmassa keskitytään pienviljelijöiden etuihin, autetaan suojelemaan lapsia ja metsiä sekä luodaan kaakaonviljelijöille ja kaakaota tuottaville yhteisöille mahdollisuus menestyä. Kaakaota sukupolvesta toiseen -suunnitelmaa tuetaan kymmenen vuoden ajan miljardilla Yhdysvaltain dollarilla Marsin viime vuonna julkistaman Kestävän kehityksen yleissuunnitelman lisäksi.

”Olemme työskennelleet lähes 40 vuoden ajan kestävän kaakaontuotannon saavuttamiseksi”, kertoo John Ament, Mars Wrigleyn Global Vice President – Cocoa. ”Vaikka edistystä on tapahtunut – esimerkiksi lähes 180 000 viljelijää on saanut kestävyyssertifikaatin – haluaisimme nähdä nopeampaa kehitystä sekä omassa toiminnassamme että kaakaoalalla yleisestikin. Meillä ei ole kaikkia vastauksia, mutta ensimmäinen askel on asettaa viljelijä Marsin keskeisten tavoitteiden ja toimien keskipisteeseen. Aiomme innostaa muita ja työskennellä yhdessä varmistaaksemme, että Kaakaota sukupolvesta toiseen menestyy.”

Merkittävästä edistymisestä huolimatta maanviljelijät eivät koe, että heidän tulonsa tai elinolonsa olisivat parantuneet riittävän nopeasti. Lapset työskentelevät yhä vaarallisissa olosuhteissa, ja metsäkatoa esiintyy vielä metsänsuojelualueilla harjoitettavan viljelyn seurauksena. Mars uskoo, että tarvitaan edistysaskel, jonka myötä yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja hallituksen on ajateltava ja toimittava toisin sekä omaksuttava uusi lähestymistapa, joka luo kaakaonviljelijöille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen mahdollisuuden menestyä.

Kaakaota sukupolvesta toiseen koostuu kahdesta pilarista: 
Vastuullista kaakaota tänään
Ensimmäisen pilarin tavoitteena on, että kaikki Marsin Vastuullista kaakaota -ohjelman kautta hankitusta kaakaosta on kestävästi hankittua ja täysin jäljitettävissä vuoteen 2025 mennessä. Vastuullisesti hankittu kaakao tarkoittaa, että käytössä on järjestelmiä, joilla puututaan metsäkatoon, lapsityövoimaan ja tarpeeseen korottaa viljelijöiden palkkioita.

Mars edellyttää, että Vastuullista kaakaota -ohjelman mukaisesti kaakaota toimittavat maatilat ilmoittavat satelliittipaikannukseen pohjautuvat GPS-sijaintinsa. Näin varmistetaan, että kaakao ei ole peräisin metsänsuojelualueilta. Mars aikoo tehostaa lapsityövoiman käyttöä valvovien ja oikaisevien CLMRS-ohjelmien toteuttamista Vastuullista kaakaota -toimitusketjussa tekemällä yhteistyötä toimittajien ja sertifioijien kanssa. Koulutuksen parantamista jatketaan myös kaakaonviljelijöiden yhteisöissä keskittymällä koulujen saatavuuteen ja laatuun.

Lisäksi Mars varmistaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa, että vastuullisella tavalla tuotetusta kaakaosta maksettujen palkkioiden malli uudistetaan siten, että viljelijöille taataan aiempaa suurempi osuus palkkiosta. Mars tutkii ja edistää koko alan kattavia muutoksia sekä kumppanuuksia, joiden avulla viljelijöiden tuloja voidaan parantaa.

Marsin uusi lähestymistapa kaakaoon ylittää nykyisten sertifiointistandardien ja -käytäntöjen vaatimukset. Se on edistysaskel Marsin alkuperäisestä vuonna 2009 tekemästä sitoumuksesta. 

Uuden lähestymistavan käyttöönoton aikana Mars säilyttää nykyiset Fairtrade- ja Rainforest Alliance -sertifioidut kaakaon tuotantotasot sekä jatkaa yhteistyötä molempien organisaatioiden kanssa niiden jatkaessa sertifikaattien käyttöönoton tukemista ja standardien nostamista koko kaakaoalalla. Annamme molemmille organisaatioille tunnustusta siitä, miten ne ovat onnistuneet järjestämään yksittäiset maanviljelijät ryhmiin ja osuuskuntiin ja tarjonneet sertifioiduille viljelijäryhmille koulutusta ja sertifikaatin käyttöönottoa tukevia hallintajärjestelmiä. Mars on sitoutunut tekemään yhteistyötä Fairtraden ja Rainforest Alliancen kanssa tarkastusten, lapsityövoiman valvonnan, jäljitettävyyden ja viljelijöille maksettavien palkkioiden parantamiseksi. Kun muita mitattavissa olevia toimia otetaan käyttöön, Mars jatkaa kaakaontoimitusketjunsa muuttamista uusien ja vahvempien lähestymistapojen mukaiseksi.

Fairtrade kommentoi: ”Arvostamme sitä, miten Mars on tunnustanut pienviljelijöiden roolin kestävää kaakaontuotantoa tukevien merkittävien suunnitelmien ytimessä. Ilman viljelijöiden tulojen kehitystä koko alan kattava muutos ei ole mahdollista. Tarvitsemme enemmän yrityksiä, jotka osoittavat johtajuutta tällä tavalla. Siksi olemme innostuneita mahdollisuudesta jatkaa yhteistyötä Marsin kanssa vaikutuksemme kasvattamiseksi siten, että se tuottaa enemmän yritykselle ja asettaa samalla viljelijät etusijalle.”

Rainforest Alliancen Britta Wyss Bisang, Chief of Sustainable Supply Chains, kommentoi asiaa näin: ”Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tarvitaan merkittävä käytännön tason muutos viljelijöitä, heidän perheitään ja metsiä varten. Kiitämme Marsia entistä suuremmasta sitoutumisestaan kaakaontuottajiin ja merkittävän muutostarpeen tunnustamisesta.  Odotamme innolla suhteemme kehittämistä Marsin kanssa, sillä se sopii myös uuteen strategiaamme, jossa keskitytään enemmän tuottajien, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja hallitusten väliseen yhteistyöhön.”

Kestävää kaakaota huomenna
Toisen pilarin avulla Marsin toiveena on osoittaa, että viljelijöiden tuloja ja elinkeinoa koskeva edistysaskel on mahdollinen. Yhteistyössä aluksi 75 000 kaakaonviljelijäperheestä ja kaakaontoimittajasta koostuvan maailmanlaajuisen ryhmän kanssa Mars suunnittelee kokeilevansa tapoja lisätä tuottavuutta, tuloja, pysyvyyttä ja yleistä kestävyyttä viljelykasvien ja tulojen monipuolistamisen, sukupuolten tasa-arvo-ohjelmien, kylä-, säästö- ja lainamallien sekä maatilojen kehityssuunnitelmien avulla.

Samanaikaisesti Mars tekee aktiivisesti yhteistyötä alan toimijoiden, viranomaisten ja muiden kansalaisyhteiskunnan kumppaneiden kanssa löytääkseen yhteisiä ratkaisuja ja molempia osapuolia hyödyttäviä tuloksia kaakaota viljeleville perheille. Mars jatkaa kilpailua edeltävää yhteistyötä vertaisyritysten ja toimittajien kanssa, jotta kehitystyön tuloksia voidaan jakaa nopeammin alan foorumeilla. Tällaisia foorumeja ovat muun muassa World Cocoa Foundation, sen CocoaAction-alusta sekä International Cocoa Initiative.

TIEDOKSI TOIMITTAJILLE:
Lue lisää suunnitelmasta osoitteessa https://www.mars.com/global/sustainable-in-a-generation/our-approach-to-sustainability/raw-materials/cocoa
   
Tietoa Mars, Incorporated -yrityksestä
Mars on yli satavuotias perheyritys, joka tarjoaa monenlaisia tuotteita ja palveluja ihmisille ja heidän lemmikkieläimilleen. Yrityksen myynti on yli 35 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja sen maailmanlaajuiseen liiketoimintaan kuuluu monia maailman suosituimpia tuotemerkkejä: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, MARS DRINKS ja COCOAVIA®. Mars tarjoaa myös eläinlääkäripalveluita, joihin kuuluvat BANFIELD Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® ja Pet Partners™. Yrityksen pääkonttori sijaitsee McLeanissa, Virginian osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja sillä on toimintoja yli 80 maassa. Marsin viisi periaatetta – Quality, Responsibility, Mutuality, Efficiency ja Freedom (laatu, vastuullisuus, molemminpuolisuus, tehokkuus ja vapaus) – inspiroivat sen yli 100 000 Associates-toimijaa tuottamaan arvoa kaikille yrityksen kumppaneille ja luomaan kasvua, josta he voivat olla ylpeitä.

Lue lisää Marsista osoitteessa www.mars.com. Liity mukaan: FacebookTwitterLinkedInInstagram ja YouTube.

Yhteystiedot: 
Michelle O’Neill
[email protected]
[email protected]