Eyebrow
terve planeetta
Heading
Ympäristöystävällisempiä toimintoja ja uudistettuja toimitusketjuja
Subheading
Mars tekee ilmastotekoja

Tiedeyhteisö on yksimielinen siitä, että ilmastonmuutos on totta, ja ihmiset ympäri maailmaa alkavat jo tuntea sen vaikutukset.  

Saavuttaaksemme Kestävän kehityksen yleissuunnitelmamme tavoitteet olemme perehtyneet parhaisiin saatavilla oleviin tutkimustuloksiin, ja niiden mukaan meidän on vähennettävä arvoketjumme kasvihuonepäästöjä 27 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 67 prosentilla vuoteen 2050 mennessä (vuoden 2015 päästöihin verrattuna), jotta voimme omalta osaltamme estää maapalloa lämpenemästä yli kahta celsiusastetta. Näin pyrimme saavuttamaan tämän tavoitteen: 

  • Olemme sitoutuneet saavuttamaan nollatason nettomääräiset kasvihuonepäästöt suorissa toiminnoissamme vuoteen 2040 mennessä (käsittäen 420 kohdetta yli 80 maassa). Edistymme tässä hankkimalla uusiutuvasti tuotettua sähköä laajamittaisesti ja tukemalla uusiutuvien lämpöenergiaratkaisujen kehittämistä.  
  • Tällä hetkellä jo yli 50 prosenttia Marsin käyttämästä tai ostamasta sähköstä on uusiutuvaa, ja Belgiassa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Ranskassa, Tšekissä ja Yhdysvalloissa tämä luku on jo 100 prosenttia. Näiden kymmenen maan lisäksi olemme tehneet Total EREN:in kanssa uuden 20-vuotisen energianostosopimuksen, jonka puitteissa hankimme vuodesta 2020 alkaen kaiken Australian sähkömme aurinkosähkönä.  

Ilmaston suojeleminen toimitusketjuja uudistamalla 

Kasvihuonepäästöjemme tehokasta vähentämistä varten parannamme ruoan tuotantomenetelmiä laajemmassa toimitusketjussamme. Kolme neljäsosaa arvoketjumme hiilijalanjäljestä syntyy maatalouden ja maankäytön päästöistä, jotka liittyvät tuotteitamme varten hankkimiimme raaka-aineisiin.  

Pyrimme uudistamaan keskeisiä toimitusketjuja tekemällä yhteistyötä toimittajien, viljelijöiden ja muiden toimijoiden kanssa metsien suojelemista sekä tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää tuotantoa varten. Kestävät maatalouskäytännöt, kuten tehokas kastelu, vastustuskykyiset viljelykasvit ja maaperän terveydestä huolehtiminen säästävät ympäristöä ja auttavat samalla viljelijöitä kukoistamaan. 

Metsien suojelussa yhteistyö niin pienten kuin suurten toimittajien ja viljelijöiden kanssa on avainasemassa. Yhdessä pyrimme varmistamaan, että tärkeiden raaka-aineiden kasvattaminen ei tuhoa metsiä tai luonnollisia maa-alueita, ja tutkimme mahdollisuuksia sitoa hiiltä maaperään ja puihin, jotta metsät säilyisivät tuleville sukupolville.  

Lue lisää ilmastotoimien julkilausumastamme ja maankäytön julkilausumastamme