Marsin toimitusjohtaja: Alan toimijoiden on uudistettava kansainvälistä liiketoimintaa vastatakseen ilmaston ja yhteiskunnan haasteisiin
  • YK:N YLEISKOKOUKSEN JA ILMASTOVIIKON ALLA PUHUNEEN TOIMITUSJOHTAJA GRANT REIDIN MUKAAN KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN MOOTTORI, ELI SEN TOIMITUSKETJU, ON RIKKI, JA SEN KORJAAMINEN VAATII UUDENLAISTA YHTEISTYÖTÄ ERI ALOJEN VÄLILLÄ.
  • REIDIN MUKAAN YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN JA PARIISIN ILMASTOSOPIMUKSEN NOUDATTAMINEN EDELLYTTÄVÄT TOIMIA, JOTKA KOHDISTUVAT SUORIA TOIMINTOJA LAAJEMMALLE YHTEISKUNNALLISIIN JA YMPÄRISTÖLLISIIN SEIKKOIHIN.
  • KOMMENTIT LIITTYVÄT MARSIN JULKISTAMAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YLEISSUUNNITELMAAN, JONKA PUITTEISSA MARS INVESTOI LÄHIVUOSINA LÄHES MILJARDI DOLLARIA VASTATAKSEEN ILMASTONMUUTOKSEN, TOIMITUSKETJUISSA ESIINTYVÄN KÖYHYYDEN JA LUONNONVAROJEN NIUKKUUDEN KALTAISIIN UHKIIN.
  • M&M’S – ERÄS MAAILMAN TUNNETUIMMISTA TUOTEMERKEISTÄ – RYHTYY PARANTAMAAN KULUTTAJIEN TIETOUTTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN KESKEISISTÄ HAASTEISTA.

MCLEAN, VIRGINIA, YHDYSVALLAT (6.9.2017) – Marsin toimitusjohtaja Grant F. Reid totesi tänään, että yritysten on tehtävä ”käänteentekeviä muutoksia”, jotta maapalloa ja ihmisiä kohtaaviin merkittäviin uhkiin voidaan vastata.

Tässä kuussa järjestettävien YK:n yleiskokouksen ja ilmastoviikon alla New Yorkissa puhunut Reid totesi, että alan toimijoiden vastuu on nyt suurempi kuin koskaan: ”Jos haluamme saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, on tehtävä valtava suunnanmuutos. Monet yritykset ovat jo pyrkineet parantamaan kestävyyttään, mutta nykyinen tahti ei yksinkertaisesti riitä.”

”Mars on ollut toiminnassa neljän sukupolven ajan ja aikoo pysyä toiminnassa myös seuraavat neljä sukupolvea. Voimme saavuttaa tämän ainoastaan muuttamalla toimintaamme niin, että maapallo pysyy terveenä ja toimitusketjujemme ihmisillä on mahdollisuus menestyä. Meidän on toimittava yhdessä, sillä kansainvälisen liiketoiminnan moottori – eli sen toimitusketju – on rikki, ja sen korjaamiseen vaaditaan täysin uudenlaista eri alojen välistä yhteistyötä.”

Reidin mukaan useat yritykset, Mars mukaan lukien, ovat edistyneet esimerkiksi kasvihuonepäästöjen vähentämisessä suorissa toiminnoissaan, mutta eivät ole saavuttaneet tarvittavia vähennyksiä laajemmissa toimitusketjuissaan. Hän lisäsi, että vaikka maailmanlaajuisen toimitusketjun köyhyys- ja ihmisoikeusongelmien kohdalla on ryhdytty hyvää tarkoittaviin toimiin, tulokset eivät ole olleet tyydyttäviä.

”Data ja tietoliikenneyhteydet tekevät meistä vuosi vuodelta viisaampia. Tämän päivän ilmastotiede ei jätä sijaa arvailulle, ja ymmärrämme nyt toimitusketjumme ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia haasteita paremmin kuin koskaan. Nykytiedon perusteella on selvää, että toimiemme pitää olla laajempia – yritysten on nyt arvioitava roolinsa ja vastuunsa uudelleen olemassa olevan tiedon perusteella.”

Vastauksena näihin haasteisiin Mars julkisti tänään Kestävän kehityksen yleissuunnitelman. Suunnitelma sisältää tieteeseen pohjaavia pitkän tähtäimen tavoitteita, joilla pyritään saamaan aikaan muutoksia laajemmassa toimitusketjussa. Uudistusten vauhdittamista varten Mars investoi suunnitelmaan noin miljardi dollaria. Suunnitelmassa Mars keskittyy vaikutusmahdollisuuksiinsa seikoissa, jotka on YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa määritelty maailman suurimmiksi haasteiksi. Kestävän kehityksen yleissuunnitelma sisältää kolme toisiinsa liittyvää tavoitetta:

  • Terve planeetta – Pyrkimys vähentää ympäristövaikutuksia niin kuin tutkimusten mukaan on maapallon hyvinvoinnin kannalta tarpeen keskittymällä ilmastotekoihin sekä vesien ja maan hoitoon. Mars on esimerkiksi asettanut tavoitteekseen arvoketjunsa kasvihuonepäästöjen vähentämisen 67 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, mikä on merkittävä laajennus yrityksen aiempiin kasvihuonepäästöjä koskeviin tavoitteisiin.
  • Kaikkien menestys – Pyrkimys parantaa Marsin arvoketjuun kuuluvien miljoonan ihmisen elämää keskittymällä tulotason parantamiseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja naisten aseman parantamiseen. Olemme esimerkiksi perustaneet Livelihoods Fund for Family Farming -perheviljelijärahaston, joka edistää kestävää kehitystä ja köyhyyden vähentämistä laajemmissa toimitusketjuissamme, sekä Farmer Income Lab -keskuksen, joka sekä ajatushautomona että käytännön toimin etsii keinoja pienviljelijöiden köyhyyden poistamiseksi.
  • Hyvinvoinnin vaaliminen – Pyrkimys edistää tiedettä, innovointia ja markkinointia tavoilla, jotka auttavat miljardeja ihmisiä ja heidän lemmikkieläimiään elämään terveempinä ja onnellisempina. Tämä jatkaa Marsin pyrkimyksiä parantaa elintarviketurvallisuutta uudistamalla tuotteita ja ainesosia ja keskittymällä vastuulliseen markkinointiin.

Toimitusjohtaja Reidin mukaan "suunnitelmassa ei ole pelkästään kyse siitä, että teemme asiat paremmin, vaan että teemme sen, mikä on tarpeellista. Ryhdymme toimiin siksi, että se on oikein, mutta myös siksi, että se parantaa liiketoimintaamme. Yhteisen hyödyn luominen toimitusketjumme ihmisille ja ympäristövaikutustemme vähentäminen ovat järkeviä ratkaisuja liiketoiminnan kannalta. Tiedämme myös, että yhä useammat kuluttajat välittävät näistä asioista siinä missä mekin.”

YK:n yleiskokouksen aikana Mars tulee kertomaan suunnitelmastaan lisätä kuluttajien tietoisuutta kestävästä kehityksestä maailman johtaviin tuotemerkkeihin kuuluvan M&M’s:n avulla. Marsin ainutlaatuisen laajaa kuluttajakuntaa hyödyntävä kampanja kiinnittää huomiota uusiutuvaan energiaan ja siihen, kuinka tärkeää ilmastonmuutokseen puuttuminen on. Marsin hankkimalla tuulienergian määrällä voidaan tasapainottaa Yhdysvalloissa M&M's:n tuotantoon kuluva sähkö. Uusiutuvalla energialla on merkittävä rooli myös Marsin Kestävän kehityksen yleissuunnitelmassa, ja tärkeimmillä markkinoilla (Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa) uusiutuvalla energialla katetaan jo kaikki Marsin toiminnot. Lisää markkina-alueita liittyy tähän joukkoon vuonna 2018.

Reid kertoo: ”Rakastetun M&M’s-tuotemerkin kautta voimme kiinnittää kuluttajien huomiota tähän tärkeään aiheeseen ja lisätä tietoisuutta uusiutuvasta energiasta, joka on yksi niistä keinoista, joilla voimme puuttua ilmastonmuutokseen ja pyrkiä kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.”

Mars on jo pitkään tehnyt yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kestävän kehityksen hyväksi ja pyrkinyt luomaan yhteistä rintamaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tämä näkyi viime vuonna YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa (COP22) Marrakeshissa, kun yritykset pyysivät allekirjoittamallaan kirjeellä maailman johtajia sitoutumaan Pariisin ilmastosopimukseen, sekä Skotlannissa, jossa käyttöön otetulla Moyn tuulienergialaitoksella tuotetaan koko Marsin Yhdistyneen kuningaskunnan toimintojen verran uusiutuvaa sähköä.

Barry Parkin, Marsin Chief Sustainability and Health and Wellbeing Officer, kertoi näin: ”Tiedämme, ettemme voi kasvaa ja menestyä, elleivät maapallo, ihmiset ja yhteisöt ole terveitä ja menestyviä.”

”Uuden suunnitelmamme ydin on se, että pelkän toimintamme parantamisen lisäksi teemme sen, mikä on oikein. Se tarkoittaa rajojen rikkomista ja kunnianhimoisten tavoitteiden ulottamista laajempaan toimitusketjuumme. Kun toimimme näin, ja kun muut liittyvät mukaan, saamme aikaan tarvittavia tuloksia.”

Lue lisää Marsin Kestävän kehityksen yleissuunnitelmasta osoitteessa www.SustainableInAGeneration.com.

Voit ladata tiedotteeseen liittyviä kuvia ja videon osoitteessa sigplanmedia.com.

Tietoja Mars, Incorporated -yrityksestä
Mars on yli satavuotias perheyritys, joka tarjoaa monenlaisia tuotteita ja palveluja ihmisille ja heidän lemmikkieläimilleen. Yrityksen myynti on lähes 35 miljoonaa dollaria, ja sen maailmanlaajuiseen liiketoimintaan kuuluvat monet maailman rakastetuimmista tuotemerkeistä: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, MARS DRINKS ja COCOAVIA®. Mars tarjoaa myös eläinlääkäripalveluja, joihin kuuluvat BANFIELD® Pet Hospital -eläinlääkäriasemat. Yrityksen pääkonttori sijaitsee McLeanissa, Virginian osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja sillä on toimintoja yli 80 maassa. Marsin viisi periaatetta – laatu, vastuullisuus, molemminpuolisuus, tehokkuus ja vapaus – inspiroivat sen yli 85 000:ta kanssalaista tuottamaan arvoa kaikille yrityksen kumppaneille ja luomaan kasvua, josta he voivat olla ylpeitä.

Lisää tietoa Marsista on osoitteessa www.mars.com. Liity mukaan: FacebookTwitterLinkedInInstagram ja YouTube.

Mars
Denise Young